tisdag, november 13, 2012

Radon - Min lösning

När vi köpte huset visste vi att det fanns radon i huset, något över gränsvärdet som då var 400 bq/m3 (uppmätt värde var 470 bq/m3). Det hade nyligen sänkts från 800 bq/m3, så vi tyckte inte då att det var så mycket att oroa sig över.

Sedermera så sänktes gränsvärdet till 200 bq/m3, och vintern 2011-2012 så gjorde vi en långtidsmätning med radondosor. Siffrorna visade långt över vad vi förväntade oss, det visade sig att markradonen hade ökat till 760 bq/m3. Katastrof!

Vi ringde runt till olika sanerare av radon, och flertalet gav oss preliminära kostnader för att åtgärda vårt problem. Investeringarna för att sanera markradon hamnade i dom flesta fall runt 30 - 40.000:-.

Bestämde mig för att söka mer information, och alternativa lösningar. Hittade då denna sida.

Bestämde mig att tillsammans med svärfar genomföra samma lösning. Dvs borra upp ett hål i bottenplattan, gräva ner drygt en meter med ca trettio centimeter i diameter. Detta är en sk radonbrunn. Gjorde även ett motsvarade hål i yttervägg för att kunna leda ut den ventilerade luften.

Kopplade därefter in rör (100mm) inköpta på Biltema, rörfläkten som vi köpte samtidigt på Biltema fick vi dock efter ett tag plocka bort då den visat sig vara för klen. Istället Beställde vi en LPK100B (tillverkad av Östberg) och trafo från Ahlsells till en kostnad av ca 1300:-.

Efter fyra dagar med den nya fläkten visar mätningen i gillestugan på 48 bq/m3, dvs långt under den rekommenderade gränsen på 200 bq/m3.

Total kostnad för rör, krökar, spiro, fläkt, trafo och isoleringstejp för att täta fläkten i serviceluckan på fronten hamnade på ca 2.000:-.

Kommer att nollställa mätaren om en vecka, för att säkerställa att värdena är korrekta. Om dom fortfarande är lika låga så ska jag återigen beställa mätdosor från auktoriserat företag för att få det hela dokumenterat.

Hoppas att allt är ok ;)